Sol i skov

Drivhuseffekten

Vil du gerne vide mere om drivhuseffekten, så læs mere her. Få en forklaring på menneskeskabt og naturlig drivhuseffekt her!

Uden drivhuseffekten ville der ikke være liv på jorden. I hvert fald ikke den slags liv der er nu. For uden drivhuseffekten ville den globale temperatur ligge på omkring minus 18 til minus 19° C eller koldere endnu. Men drivhuseffekten er blevet kraftigere og øges stadig pga. menneskelig aktivitet, og det gør, at den globale temperatur stiger, og det kan også få konsekvenser for liv på jorden.

Det er drivhusgasserne, der skaber drivhuseffekten. Solens stråler bryder igennem drivhusgasserne og opvarmer jorden. Nogle af strålerne kastes tilbage og opfanges af gasserne, der sender dem tilbage igen og så fremdeles. Det betyder, at varmen bliver i jorden og i atmosfæren, så her bliver en temperatur, som mennesker, dyr og planter kan leve i.

Drivhuseffekten illustration

Drivhuseffekten – sådan helt nede på jorden

Ord som drivhuseffekt, drivhusgasser, global opvarmning, klimaforandringer og lignende florerer alle vegne – i medier, på arbejdspladser, i skolen osv. Og selv små børn har hørt ordene. Men ved måske ikke helt, hvad de betyder.

Det kan være svært at forklare, hvad drivhuseffekten er – sådan helt nede i børnehøjde. Men det kan sammenlignes med et drivhus – deraf navnet. Selvom et drivhus ikke er isoleret, så er der varmere i et drivhus end udenfor. Det er fordi glasset, som drivhuset er lavet af, tillader solens stråler at komme ind i huset, men samtidig fanger det også de stråler, som kastes tilbage og holder dem inde.

Cliouniverset kan du læse mere om drivhuseffekten – i børnehøjde. Vil du selv gerne gå mere i dybden med at læse om drivhuseffekten, kan du nørde rundt i Fysikleksikonnet.

Drivhuseffekten ødelægger ikke jorden

Det er ikke drivhuseffekten i sig selv, der ødelægger jorden – eller rettere livet på jorden. Drivhuseffekten er en naturlig proces, der som nævnt hjælper med at opretholde jordens temperatur.

Men den øgede mængde af menneskeskabte drivhusgasser i atmosfæren forøger drivhuseffekten og fører til klimaforandringer, der kan have alvorlige konsekvenser for miljøet. Det er forandringer som:

  • Højere temperaturer
  • Stigende vandstande
  • Ekstreme vejrforhold
  • Ødelæggelse af økosystemer
  • Tab af biodiversitet

Hvad udleder flest drivhusgasser?

Det er forbrænding af fossile brændstoffer, som kul, olie og gas, der er de største kilder til menneskeskabte drivhusgasemissioner. Brændstofferne bliver hovedsageligt brugt til at producere energi til transport, industri og elproduktion.

Kul er den største kilde til CO2-udledninger, da det ofte anvendes til at producere strøm. Transport er også en stor kilde til drivhusgasudledninger – især fra biler og lastbiler, der kører på fossile brændstoffer.

Landbrug og husdyrhold er også en væsentlig kilde til drivhusgasemissioner. Det er primært metanudledning fra kvæg samt kvælstofoxid fra gødning og landbrugsdrift.

Den primære kilde til drivhusgasemissioner kan være forskellig fra land til land og kan variere fra år til år. I Danmark kan rækkefølgen f.eks. være transportsektoren, industri- og produktionssektoren, landbruget, energisektoren. Hvor rækkefølgen i Sudan f.eks. kunne være landbrugssektoren, energisektoren, skovrydning osv.

Sådan påvirker CO2 drivhuseffekten

CO2 er en af de vigtigste drivhusgasser, som bidrager til drivhuseffekten. Den absorberer en del af jordens varmestråling, som uden drivhusgasserne ellers ville forsvinde ud i rummet, og holder det i atmosfæren.

CO2 forekommer naturligt i atmosfæren og er vigtigt for livet på jorden. Menneskelig aktivitet – i form af forbrænding af fossile brændstoffer og skovrydning – har dog ført til, at mængden af CO2 er blevet øget i en grad, så drivhuseffekten forstærkes. Og det er bl.a. medvirkende til, at den globale temperatur stiger.

Tiltag i Danmark

Danmark har et af de største klimaaftryk pr. indbygger i hele verden. Men de er også en af de førende nationer i kampen mod klimaforandringer. Vi har iværksat mange initiativer og politikker – og flere er på vej – for at reducere udledningen af drivhusgasser.

  • Grøn omstilling: Danmarks mål er at reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030 og at være CO2-neutral i 2050. Derfor er der sat gang i en række processer, der fremmer grøn omstilling i energi- og transportsektoren.
  • Mere vedvarende energi: Danmark er et af de førende lande inden for brugen af vedvarende energi i elforsyningen og arbejder på at øge denne form for energi ved at udbygge vind- og solenergi endnu mere.
  • Energirenovering af bygninger: Der er iværksat en storstilet indsats for at energirenovere bygninger i Danmark for at reducere energiforbruget og dermed CO2-udledningerne. Både for private, industri og stat.
  • Eldreven transport: Der er fokus på at gøre transportsektoren i Danmark eldreven ved at øge brugen af elbiler både i offentligt regi, for private og for virksomheder. Derudover skal el-infrastrukturen udbygges.
  • Forskning og nytænkning: Danmark investerer i grøn forskning og nytænkning i kampen mod klimaforandringer for at udvikle nye teknologier og løsninger, der kan hjælpe med at reducere drivhusgasemissionerne.

En sådan indsats er med til at reducere drivhusgasser og bekæmpe klimaændringer både i Danmark og globalt.

FAQ om drivhuseffekten

Få svar på de spørgsmål, der oftest stilles om drivhuseffekt ved at læse med herunder.

Hvad er drivhuseffekten, og hvordan opstår den?

Drivhuseffekten er en naturlig proces, hvor gasser i atmosfæren fungerer som en ”termisk buffer”, så jorden holdes varm nok til, at dyr, planter og mennesker kan overleve. Den opstår ved at gasserne fanger og holder på den varme, som sendes fra jordens overflade, så varmen bliver i atmosfæren.

Er den naturlige drivhuseffekt et problem?

Den naturlige drivhuseffekt er ikke et problem, den er nødvendig for at opretholde liv på jorden. Det er den øgede drivhuseffekt der er et problem, fordi den får den globale temperatur til at stige.

Hvad kan vi gøre for at begrænse drivhuseffekten?

Vi er nødt til at reducere udledningen af drivhusgasser ved at øge energieffektiviteten, øge brugen af vedvarende energi og tage andre tiltag for at begrænse drivhuseffekten og beskytte miljøet.

Hvad kan stigende drivhuseffekt betyde for fremtidens klima?

Den øgede drivhuseffekt fører til global opvarmning af jorden, som igen medfører klimaforandringer, som f.eks. stigende temperaturer, stigende vandstande, flere og mere ekstreme vejrforhold, ødelæggelse af økosystemer og tab af biodiversitet.

Hvilke gasser er drivhusgasser?

De vigtigste drivhusgasser er kuldioxid, metan, kvælstofoxid og vanddamp.

Menneskabt drivhuseffekt

Det er altså den menneskeskabte drivhuseffekt, der er problemet. Det er derfor vigtigt at reducere udledningen af drivhusgasser for at jorden kan bestå med den form for liv, der er nu.

Copyright 2024 - Pilanto Aps